PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

AW Vranckx BV kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van AW Vranckx BV en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt.   Soms worden deze gegevens ons bezorgd door uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt.

AW Vranckx BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en familienaam
  • Uw bedrijfsnaam en BTW nummer
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw mailadres

WAAROM AW VRANCKX BV UW GEGEVENS NODIG HEEFT

AW Vranckx BV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.   In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.  Het vormt aldus het algemene beleid van AW Vranckx BV op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is: AW Vranckx BV, Haachtse Straatje 17, 3150 Haacht – BTW BE0683.980.454.

Voor vragen bij of over deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met de administratie (info@aw-vranckx.be).  Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat we zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

AW Vranckx BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daar om vraagt en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen contacteren indien wij u telefonisch niet kunnen bereiken.

Daarnaast kan AW Vranckx BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten offerte.

Bent u leverancier of onderaannemer dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.  In dit geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant, als leverancier of als onderaannemer bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.   Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

HOE LANG AW VRANCKX BV UW GEGEVENS BEWAART

AW Vranckx BV houdt uw gegevens bij tot het einde van onze samenwerking.  Indien u beslist van niet langer met ons samen te werken, is een simpel verzoek per mail (info@aw-vranckx.be) waarin u vraagt om uw gegevens niet langer te bewaren voldoende.  Dit verzoek dient vergezeld te zijn met een bewijs van uw identiteit.

Let wel: persoonsgegevens die zijn opgenomen in de boekhouding worden pas na 7 jaar gewist volgens Art. III.88 van het Wetboek van Economisch Recht.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.   U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aw-vranckx.be. AW Vranckx BV zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.   Ook hier dient dit verzoek vergezeld te zijn met een bewijs van uw identiteit.

DELEN MET ANDEREN

AW Vranckx BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.